lunes, 28 de mayo de 2018

PI 100: Teoria de l'acció agermanada

PI 98: Límits i reptes pendenets de la participació ciutadana (Germà Pelayo)

PI 94: El fòrum social mundial (II)

PI 93: El fòrum social mundial (I)

PI 90: La pitjor classe d'opressió és aquella que interioritzem (entrevista a Noam Chomsky)

PI 88: Economías locales en Cataluña (Andri W. Stahel)

PI 82: El concepte o noció de ciutadania davant del fenomen migratori (Ignasi Camós)

PI 81: Recuperar la renda econòmica de la Terra

PS 34: Gent resilient en un planeta resilient

PS 33: Els manifestos per a la protecció ambiental (Mª Ángels Alió)

PS 32: Aspectes tecnològics, ecològics i econòmics del vehicle elèctric (Josep María Castells)

PS 28: Canvi global Espanya 2020/50

PS 24: Manifest sobre el canvi climàtic (Vandana Shiva, Debi Barker i Caroline Lockhart)

PS 21: Arts gràfiques i sostenibilitat (El Tinter)

PS 10: El ciutadà respesctuós amb la seva mobilitat (Ole Thorson)

PS 8: Ecotaxes ( Jordi López Ortega)

PS 5: L'alimentació a la ciutat sostenible (Jordi Bigues i Héctor Gravina)

PS 4: L'energia a les ciutats (Josep Puig i Boix)

PS 3: Imatges i discursos de la sostenibilitat (Mercè Aguera i Josepa Bru)

PS 2: Fent la sostenibilitat partcipativa (Tomás R.Vilasante)

https://drive.google.com/file/d/1R19kt6Kpb50nDK3GZx4twtdiBteBXQb4/view?usp=sharing